۲۰ ریال سود به ازای هر سهم

به گزارش بورس نیوز، شرکت توسعه صنایع بهشهر با سرمایه ۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره یاد شده، مبلغ ۱۶۷ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۶۶ درصدی برخوردار است.

شرکت توسعه صنایع بهشهر کاهش ۹۶ درصدی در درآمد سود سهام را از جمله دلایل اصلی کاهش یود هر سهم اعلام کرده است.

“وبشهر” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۴۸۹ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

ارزش بازار شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره یاد شده، با افزایش ۱۶ هزار و ۷۰۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال به ۲۹ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش یک هزار و ۶۴۵ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال معادل ۷ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال محاسبه شد.

“وبشهر” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۲۶ میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال به مبلغ معادل ۳۵۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۲۲۶ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه توسعه صنایع بهشهر طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۹یک هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202475/۲۰-ریال-سود-به-ازای-هر-سهم-وبشهر