بهبود تراز

به گزارش گروه تحقیق مطاعات بورس‌نیوز، بانک تجارت ایران در آبان ماه سال جاری و بر اساس گزارش عملکرد ماهیانه شرکت، درآمد تسهیلات ۱۴هزار و میلیارد ریالی را محقق کرد.

به این ترتیب جمع درآمد‌های این بانک از محل تسهیلات ارئه شده در ۸ ماهه امسال به ۱۱۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال رسید.

بر پایه این گزارش، سود سپرده‌های پرداختی بانک به سپرده‌گذاران به عنوان هزینه اصلی این بانک معادل ۱۴ هزار و ۳۹۶ میلیارد ریال بوده و جمع سود سپرده‌های پرداختی تجمیعی در این دوره به ۱۱۱ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

در جدول زیر تفاوت سود تسهیلات و سود سپرده پرداختی در آبان ماه و همچنین دوره ۸ ماهه امسال ارائه شده و همانگونه که در جدول نیز مشخص است شاهد مثبت شدن تفاوت سود تسهیلات در مقایسه با سود سپرده‌ها هستیم.

بهبود تراز

این در حالی است که در دوره ۸ ماهه سال گذشته این بانک بیش از ۸.۰۰۰ میلیارد ریال سود سپرده بیشتری را نسبت به سود تسهیلات کسب شده پرداخت کرده بود و به این ترتیب شاهد بهبود وضعیت تراز بانک از لحاظ کسب سود تسهیلات هستیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202331/بهبود-تراز-وتجارت-از-لحاظ-کسب-سود-تسهیلات