افزایش ۱۵۰ تنی فروش کریستال ملامین پتروشیمی خراسان در بورس کالا

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته همانند هفته‌های گذشته شاهد عرضه ۲.۵۰۰ تن محصول اوره پریل شرکت پتروشیمی خراسان در بورس کالا بودیم که با کاهش ۱۷۰ تنی در مقایسه با هفته منتهی به ۶ آذر ماه با تقاضا و معاملات ۱۰۳۰ تن این محصول روبرو شد.

میانگین نرخ هر تن از این محصول با کاهش ۲.۷ درصدی در مقایسه با هفته قبل از آن به ۱۸ میلیون و ۴۳۱ هزار ریال و ارزش معاملات این محصول با توجه به کاهش مقادیر معامله این محصول در مقایسه با هفته قبل، به ۱۸ میلیارد و ۹۸۳ میلیون ریال رسید.

همچنین دیگر محصول اصلی شرکت یعنی کریستال ملامین با افزایش فروش ۱۵۰ تنی در مقایسه با هفته منتهی به ۶ آذر ماه، شاهد ۲۸۰ تن معامله بود که با نرخ ۸۶ میلیون و ۲۵۳ هزار ریال به فروش رسید. ارزش معاملات کریستال ملامین نیز با توجه به افزایش میزان فروش به ۲۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال رسید.

جدول و نمودار ماه‌های اخیر قیمتی اوره گرانول و کریستال ملامین شرکت را در ادامه مشاهده می‌کنید.

افزایش ۱۵۰ تنی فروش کریستال ملامین پتروشیمی خراسان در بورس کالا

افزایش ۱۵۰ تنی فروش کریستال ملامین پتروشیمی خراسان در بورس کالا

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202318/افزایش-۱۵۰-تنی-فروش-کریستال-ملامین-خراسان