به گزارش پایگاه اخباربانک، در حکم صادره از سوی دکتر ایمانی، منصور شیخ الاسلامی به سمت مدیرکل حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب شد.

وی پیش از این سمت مدیرکل روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مهر اقتصاد را عهده دار بوده است

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/71788/شیخ-الاسلامی-مدیر-روابط-عمومی-بانک-سینا