صدور مجوز افزایش سرمایه

به گزارش بورس نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ۶۱ درصدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان را صادر کرد.

بر این اساس، سرمایه شرکت با ۷۹ هزار میلیارد ریال افزایش از محل سود انباشته شرکت به ۲۰۹ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

این شرکت که در مجمع عمومی عادی سالیانه خود سود اندکی را بین سهامداران تقسیم کرده بود، هدف از اجرای افزایش سرمایه را تأمین سرمایه در گردش به منظور ذخیره الکترود مورد نیاز، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تکمیل طرح‌های توسعه‌ای، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت تملک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اعلام کرده است.

انتظار می‌رود طی هفته آینده آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت تصویب این افزایش سرمایه منتشر شود.

صدور مجوز افزایش سرمایه

قیمت تعادلی جدید سهام شرکت با لحاظ شدن افزایش سرمایه فعلی و بر اساس قیمت‌های فعلی سهام شرکت در حدود ۲.۸۵۰ ریال خواهد بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202283/افزایش-سرمایه-فولاد-به-منظور-تامین-سرمایه-در-گردش