به گزارش بنکر (Banker)، این شرکت بیمه ای در ۸ ماه نخست سال جاری یک هزار ۵۷۹ میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و در مقابل ۸۹۸ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد و توانست تراز مثبت ۶۸۱ میلیارد تومان را ثبت کند.
 
بیمه پارسیان در سال ۹۷ بطور میانگین  در هر ماه ۱۶۲ میلیارد تومان حق تولیدکرده بود در هشت ماه سال جاری این عدد ۱۹۷ میلیارد تومان است .
 
 بیمه درمان و ثالث اجباری در این دوره زمانی سهم ۵۹ درصدی از حق بیمه صادره پارسیان داشته و این دو رشته ۷۱ درصد سهم از خسارت پرداختی داشتند.
 
 مقایسه عملکرد ۸ ماه نخست سال جاری بیمه پارسیان  با مدت مشابه سال گذشته نشان دهند رشد ۲۲۸ میلیارد تومان تراز عملیاتی است و افزایش ۲ درصدی سهم رشته های بیمه ای به غیر رشته درمان و ثالث اجباری از تولید حق بیمه است .

منبع خبر: http://banker.ir/news/261817/ثبت-تراز-مثبت-بیمه-پارسیان-در-آبان