به گزارش بنکر (Banker)، در حکم صادره از سوی آقای دکتر ایمانی، آقای منصور شیخ الاسلامی به سمت مدیرکل حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب شد.
وی پیش از این سمت مدیرکل روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مهر اقتصاد را عهده دار بوده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/261819/انتصاب-مدیرکل-روابط-عمومی-بانک-سینا