خبر خوش برای سهامداران

به گزارش بورس نیوز، مجتمع سیمان غرب آسیا بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۵۴۲.۸۱۵ میلیون ریال به‌مبلغ ۲.۰۵۱.۹۴۴ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۰۹.۱۲۹ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202230/خبر-خوش-برای-سهامداران-سجام