افزایش سرمایه

به گزارش بورس نیوز، لبنیات کالبر در نظر دارد از محل مطالبات حال شده افزایش سرمایه انجام دهد.

بر این اساس، گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اجرای طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202152/افزایش-سرمایه-غالبر-به-منظور-اجرای-طرح‌های-توسعه