تغییر در ترکیب اعضای هیات‌مدیره

به گزارش بورس نیوز، اعضای هیات مدیره این شرکت را تغییر داد.

باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها و سمت هریک مشخص شده است.

تغییر در ترکیب اعضای هیات‌مدیره

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202132/تغییر-در-ترکیب-اعضای-هیات‌مدیره-همراه