به گزارش بنکر (Banker)، این شرکت درارای رتبه ۱ توانگری در صنعت بیمه بوده و عدد توانگری ۱۲۰ نشانگر توان مالی بالای این شرکت در مقایسه با سایر شرکت های بیمه خصوصی می باشد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/261773/بیمه-پارسیان-بزرگترین-بیمه-گر-اتکایی-است