وی با اشاره به انتقادات وسیع به این شرکت، افزود: علی‌رغم ورود هجمه‌های سنگین علیه شرکت ذوب آهن اصفهان، تا این لحظه هیچ انتفاعی از وضع عوارض صادراتی، به ذوب آهن اصفهان واصل نشده است؛ صادرات مواد خام، باعث خروج سرمایه ملی و حذف فرصت اشتغال در واحد‌های پایین دستی، ایجاد رونق، و اشتغال در کشور وارد کننده می‌گردد.

معاون خرید شرکت ذوب‌آهن در پایان گفت: صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر، موجب ارز آوری بیشتر می‌شود که در شرایط فعلی ضروت بسیار دارد چرا که نیاز به تامین ارز بیش از هر زمان دیگری اولویت دارد. صادرات مواد اولیه خام به مثابه هدر دادن تک تک گلوله‌های موجود در شرایط جنگ اقتصادی بوده و صادرات غیر نفتی می‌تواند جایگزین وابستگی اقتصاد به نفت باشد به شرط آنکه همه فرصت‌های موجود را با خام فروشی نسوزانیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201933/شکایت-ذوب-از-صندوق-فولاد-در-حال-پیگیری