عباسلو در پایان اضافه کرد: سهم‌های بنیادی، سهامی با آینده روشن هستند، اما به درستی مدیریت نمی‌شوند و به نظر می‌رسد اگر به بخش خصوصی واگذار می‌شدند عملکرد و مدیریتی بهتر در انتظار آن‌ها بود.

واگذاری‌های اصل ۴۴، پاشنه آشیل سهام عدالت 
به گزارش بورس نیوز، علیرضا اشرف دبیر کل سابق اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه نفوذ خصولتی‌ها در اقتصاد و شرکت‌های واگذار شده گاه به‌قدری پیچیده و باواسطه‌های متعدد انجام می‌شود که تشخیص آن در ابتدای امر سخت به نظر می‌رسد، گفت: برای کاهش تصدی‌گری دولت بر اقتصاد و همچنین کاهش نفوذ خصولتی‌ها، باید بر روی واگذاری وکالت سهام عدالت به بخش خصوصی و سه اتاق تمرکز شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201842/سهام‌عدالت-را-به-خصوصی‌ها-بسپارید