به گزارش بورس نیوز، گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت قند ارومیه به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۴۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح وضعیت ساختارمالی شرکت باضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین ارتقاء نمادمعاملاتی شرکت وگسترش سطح فعالیت شرکت ازطریق منابع داخلی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201729/قاروم-و-افزایش-سرمایه-۲۱۵درصدی