معرفی نمایندگان حقوقی و مدیرعامل جدید

به گزارش بورس نیوز، شرکت ایتالران نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت را تغییر داد.
باستناد مصوبۀ مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ و جلسە هیات مدیرۀ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها و سمت هریک مشخص شده است.

معرفی نمایندگان حقوقی و مدیرعامل جدید

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201596/معرفی-نمایندگان-حقوقی-و-مدیرعامل-جدید-کایتا