به گزارش بورس نیوز، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸، با افزایش ۶۴ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال به ۲ هزار و ۹۸۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون ریال رسید.

شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۴۸۶ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۲ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۷۳۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

“اعتلا” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۵۵ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال به مبلغ ۶۱ میلیارد و ۳۰۹ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۵ میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز طی دوره یک ماهه منتهی به آبان ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶۶ میلیارد و ۸۳۲ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201569/اعتلا-سهام-چند-شرکت-بورسی-را-خرید