به گزارش بنکر (Banker)، در ۸ ماهه ابتدایی امسال، بیشترین درآمد تسهیلاتی بانک سینا مربوط به سرفصل تسهیلات مشارکت مدنی با درآمدی معادل ۶٫۹۳۶ مییارد و ۳۶۸ میلیون ریال بوده است.
در عین حال، وسینا در یک ماهه منتهی به پایان ماه هشتم سال ۹۸، درآمدی معادل ۱٫۸۴۵ میلیارد و ۵ میلیون ریال از محل اعطای تسهیلات به دست آورده است.
گزارش یک ماهه منتشرشده از سوی بانک سینا نشان می دهد که این بانک خصوصی ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریالی از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال جاری، ۱۳٫۶۴۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون ریال به سپرده های سرمایه گذاری، سود پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، بیشترین سود پرداختی در دوره ۸ ماهه متعلق به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت با مبلغ ۱۰٫۴۸۷ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال بوده ضمن این که در این مدت ۲٫۴۰۸ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال نیز به سپرده های کوتاه مدت بانک سینا سود پرداخت شده است.
جمع سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری بانک سینا در دوره یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه امسال نیز ۱٫۷۱۴ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال گزارش شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/260698/درآمد-۱۶-۶۵۱-میلیارد-ریالی-بانک-سینا