به گزارش بنکر (Banker)، همچنین طبق عملکرد هشت ماهه این بانک منتهی به آبان ماه سال جاری نشان می دهد، جمع سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی در ٨ ماهه نیز ٧٠٠٢میلیارد تومان است .تراز ٨ ماهه منفی ٢۵۴٣می باشد.

گزارش عملکرد هشت ماهه منتهی به آبان ماه ۹۸

منبع خبر: http://banker.ir/news/260681/عملکرد-بانک-پارسیان-تا-پایان-آبان-ماه-؟