افزایش سرمایه

به گزارش بورس‌نیوز، بیمه البرز درخصوص شفاف‌سازی درباره افزایش سرمایه‌، اطلاعاتی را منتشر کرد.

در همین راستا “البرز” درخصوص موافقت با افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی به موجب ماده ۱۴قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸) و برخورداری از معافیت مالیاتی، افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی املاک (زمین و ساختمان) و همچنین سود انباشته و آورده نقدی در جلسه هیأت مدیره خبر داد.

در این رابطه تفکیک مبلغ و درصد افزایش سرمایه پس از ارزیابی املاک توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری و تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه است که این تصمیم منوط به نتایج حاصل از ارزیابی فوق و حصول کلی شرایط مانند موافقت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، اخذ مجوز‌های لازم از سازمان‌های ذیربط و انجام تمامی اقدامات قانونی مطابق با دستورالعمل‌های آن سازمان خواهد بود.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201395/افزایش-سرمایه-البرز-پس-از-ارزیابی-کارشناس-دادگستری