به گزارش بورس‌نیوز، درحالی که فولاد خوزستان در مهر‌ماه را با فروش ۹.۰۰۰ میلیارد ریال از محصولات خود به ثبت رسانده بود که طبق آمارها، این میزان فروش در مقایسه با شهریور ماه در حدود ۲۰درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، “فخوز” در گزارش آبان‌ماه خود توانست عقب‌گردی که در مهرماه داشت را جبران کند.

میزان فروش این فولاد‌ساز در مهرماه با افت ۸۹۹۶ میلیارد ریال همراه شده و میزان صادرات ۸۲هزار تنی را از خود برجای گذاشته اما؛ نرخ فروش صادراتی ۴۱،۹۸۴،۱۶۷ و نرخ داخلی ۳۴،۶۴۲،۱۸۵ ریال به ثبت رسید.

در آخرین گزارش ماهانه منتهی به آبان‌ماه، “فخوز” در این ماه میزان فروشی در حدود ۱۳۶۶۷ میلیارد ریالی را در کارنامه مالی خود به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش، نرخ صادرات این شرکت با آنکه با افت نرخ به ۳۸،۹۴۰،۶۶۱ رسید اما نرخ فروش داخلی آن برابر با ۳۴،۷۹۳،۸۰۰ ریال بوده که به نسبت مهرماه‌، این میزان فروش بهبود یافته است.

لازم به ذکر است که گزارش مناسب ۸ماهه این شرکت در بخش فروش به ۱۰۲۱۳۴ میلیارد ریال بالغ شد البته میانگین فروش ۷ماهه گذشته نیز که  ۱۲۶۳۸ میلیارد ریال برآورد شده بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201312/فخوز-و-جبرانی-با-ارزش