به گزارش بورس نیوز، علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در یادداشتی برای بورس نیوز نوشت:

 

آزموده را آزمودن خطاست!
«بیائید نظری به روند بالا رفتن قیمت در فروشگاه های کشورمان در همین چند روز گذشته بیندازیم و یادی از نظریه انتظارات تورمی بکنیم که فقط احساس تورم در آینده موجبات تورم را در زمان حال ایجاد می کند. بیائیم یکبار برای همیشه نگاهی به سیاست کنترل قیمت ها در چند دهه گذشته در ایران بیندازیم. آیا تعزیرات حکومتی حتی با بگیر و ببند توانست موفقیتی حتی کوتاه مدت، در کنترل قیمت ها داشته باشد ؟ هیچ قدرت و حکومتی در جهان و حتی در شوروی با همه اقتدار کمو‌نیستی نتوانست موفقیتی در کنترل قیمت ها داشته باشد. نتیجه آنکه با نگاهی به شاخص های یک اقتصاد سالم و حرکت جهت تحقق آن مانند ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط رکود تورمی تنها یک سیاست است که می تواند موفقیت را تضمین کند. این سیاست سیاست های غیر پولی و غیر مالی را مورد تاکید قرار می دهد و سیاست هایی را گزینش می کند که منجر به تحولات بنیادی و نهادی در کشور بشود. زمینه های آن در ایران می تواند اموری مانند امور زیر را دربر بگیرد:
بهبود در وضع قوانین، حذف قوانین و مقررات زائد، پیگری و مجازات خاطیان مرتبط با مفاسد اداری اقتصادی، جلوگیری از قاچاق به کشور و فرار سرمایه از کشور، انجام حسابرسی های درست و صحیح از کلیه شرکتها و نهادهای دولتی، غیر دولتی و حکومتی و ادغام آنها در سازمانهای مالیاتی کشور و تعیین تکلیف بسیاری از شرکتهای ناکارآمد دولتی و در نهایت به پایان رساندن و سر و سامان دادن به مسئله خصوصی سازی های فرجام نیافته.
همانطور که تاکید شد این امور زیربنائی و ساختاری تنها راه سالم سازی اقتصاد کشوری مانند ایران در شرایط رکود تورمی است که با خود افزایش کارآیی، بهره وری و رشد اقتصادی بدون تورم را ایجاد و نقش بی بدیلی در توزیع عادلانه درآمد و ثروت در کشور ایجاد می کند.»

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201161/آزموده-را-آزمودن-خطاست