به گزارش بنکر (Banker)، محمد کریمی در حاشیه مراسم دریافت جایزه تعالی سازمانی ، اعلام کرد: دریافت سه ستاره از مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی افتخاری برای صنعت بیمه محسوب می شود اما هنوز برای تعالی سازمانی راهی طولانی در پیش است.رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به موفقیت های پیشین شرکت های بیمه در حوزه تعالی سازمانی ، افزود: ما از شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور انتظار داریم زمینه استقرار و اجرای مدل تعالی منابع انسانی را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.کریمی تصریح کرد: صنعت بیمه کشور به دلیل ظرفیت های موجود و جنس ماموریت خود باید به عنوان الگوی تعالی سازمانی و طلایه دار تکریم انسان ها قرار بگیرد.وی تصریح کرد: تعالی سازمانی یک فرایند طولانی و گام به گام است و تمامی سازمان ها باید با در دست داشتن نقشه راه و شناسایی در این مسیر حرکت کنند و موفقیت در این حوزه یک شبه و آنی به دست نمی آید.

منبع خبر: http://banker.ir/news/260626/بیمه-مرکزی-سه-ستاره-شد