به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با سرمایه ثبت شده ۵ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در دوره یاد شده، مبلغ دو هزار و ۷۳۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۵۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۶۷ درصدی برخوردار است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲ هزار و ۶۶۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال سود انباشته در حساب این شرکت منظور شد.

“لوتوس” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به دی ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۳۶۵ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲۷۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201040/سود-خالص-۲۷۰۰-میلیارد-ریال-در-لوتوس