میزان و ظرفیت تولید گوشت مرغ بیش از نیاز داخل است

به گزارش بورس نیوز، علی ابراهیمی درباره تصمیم دولت برای واردات گوشت مرغ، اظهار کرد: این موضوع همان گرانی است که در زمینه مدیریت دوگانه و آسیب به تولیدکنندگان وجود داشت.

نماینده مردم شازند در خانه ملت ادامه داد: همه می‌دانیم که در زمینه تامین مواد پروتئینی مثل گوشت مرغ توان خوبی داریم. میزان و ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور مازاد نیاز داخلی بوده و نباید واردات داشته باشیم.

رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بیان کرد: سرانه مصرف گوشت مرغ کشور از میانگین جهانی بالاتر بوده و اینکه ما زمینه را برای واردات گوشت مرغ با وجود تولید داخلی مازاد فراهم کنیم اقدامی غیرمنطقی بوده که توجیه اقتصادی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: واردات گوشت مرغ بی توجهی به توان تولید داخل و وضعیت تولیدکنندگان محسوب می‌شود. رسیدن به رونق تولید و مباحثی از این قبیل با واردات مرغ به توان تولیدکنندگان و حرکت در خلاف مسیر آن‌ها امکان پذیر نیست و تصمیم گرفته شده در زمینه واردات گوشت مرغ به زیان تولیدکنندگان و منافع ملی کشور است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/200877/میزان-و-ظرفیت-تولید-گوشت-مرغ-بیش-از-نیاز-داخل-است