زیان انباشته ۱۴۰۷ میلیارد ریالی

به گزارش بورس نیوز، شرکت داروسازی زهراوی در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ماهه، سود عملیاتی خود را ۳۶۹میلیارد ریال، زیان خالص را ۸۴میلیارد و ۷۸میلیون ریال و زیان انباشته یک هزار و ۴۰۷میلیارد ریال اعلام کرده است.

این شرکت در گزارش منتشر شده خود با سرمایه ۲هزار و ۵۰۴میلیارد ریالی از شناسایی زیان ۳۴ریالی به ازای هرسهم خبر داد.

“دزهراوی” در تشریح اهداف و برنامه‌های راهبردی در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرد که شرکت در نظر دارد در سال مالی آتی با رشد مقداری فروش و نرخ فروش اقدام به تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالا از طریق تغییر در ترکیب محصولات و تولید و فروش محصولات جدید اقدام کند.

همچنین تعداد فروش برای سال۱۳۹۸ براساس روند عملکرد سال‌های قبل برآورد شده که نسبت بهای تمام شده به فروش در سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۷درصد است.

این شرکت در نظر دارد در سال مالی آتی از طریق مدیریت بهینه خرید و افزایش تعداد تامین‌کنندگان داخلی و خارجی و رقابتی کردن این فرآیند اقدام کند.

این شرکت نرخ خرید مواداولیه برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ با فرض ۱۰درصد رشد برای خرید‌های داخلی و ۱۰ درصد رشد برای خرید‌های خارجی لحاظ کرده است.

گفتنی است؛ نرخ ارز برای خرید‌های خارجی با ارز مبادله‌ای دلار ۴۲هزار ریال وبرای ارز آزاد دلار ۹۳هزار ریال لحاظ شده است.

هزینه‌های اداری و سایر درآمد‌های عملیاتی با نرخ رشد ۲۰درصدی لحاظ شده و هزینه‌های اداری و سایر درآمد‌های عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی لحاظ شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/200885/زیان-انباشته-۱۴۰۷-میلیارد-ریالی-دزهراوی