سود خالص بیش از ۳۴۰ میلیارد ریالی

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ در روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه “قپیرا” برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:

بر این اساس، در مجمع عمومی “قپیرا” سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ یک هزار و ۱۰۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم یک هزار و ۷۰۱ ریال تصویب شد.

سود خالص ۳۴۰ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۲۸۶ میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال اعلام شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/200839/سود-خالص-بیش-از-۳۴۰-میلیارد-ریالی-قپیرا