افزایش ۷۵ درصدی سود هر سهم

به گزارش بورس نیوز، شرکت توکا ریل با سرمایه ۲ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت توکا ریل در دوره یاد شده، مبلغ ۴۶۶ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۷۵ درصدی برخوردار است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲ هزار و ۲۰ میلیارد و ۱۶۷ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت فرابورسی منظور شد.

“توریل” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۶۵ میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۳۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، شرکت توکا ریل در صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با افزایش ۱۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته، ۲۳۲ ریال و سود خالص را ۴۴۶ میلیارد و ۲۵۹ میلیون ریال اعلام کرده بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/200840/افزایش-۷۵-درصدی-سود-هر-سهم-توریل