انتصاب مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

به گزارش بورس نیوز، با صدور این حکم از سوی امیر وکیل‌زاده، برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند در جهت افزایش سهم صادرات فرآورده به کشور‌های همسایه، بازاریابی برای فرآورده LPG با توجه به قابلیت صادرات، بررسی و ارائه پیشنهاد جهت انجام سوآپ فرآورده بر اساس صرفه و صلاح شرکت و همکاری، تعامل با مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت ایران و برخی موارد مرتبط، به مجتبی خادمی به عنوان مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش محول شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/200702/انتصاب-مدیر-صادرات-و-واردات-شرکت-ملی-پخش-فرآورده‌های-نفتی