به گزارش بنکر (Banker)، برای پاسخ به این سوال تنها باید ماهیت خلق پول (سپرده) را شناخت. در پاسخ به پرسش های بالا میتوان گفت بخش بزرگی از  این حجم از نقدینگی دقیقا بطور “پیشینی” ، از مصارف پولی (مانند تسهیلات و سرمایه گذاری) از قبل ایجاد شده است.
به نوعی مصارف پولی ، منابع پولی را خلق کرده و این موضوع که تصور کنیم ابتدا سپرده وجود داشته و سپس مصارف آن تعیین میگردد ، بواقع خطای تحلیلی بزرگی ایجاد میکند.
همین موضوع غفلت بسیاری از مدیران بانکی است که ابتدا طرح های جذب سپرده طراحی می نمایند بدون آنکه مصارف آن را از قبل در نظر گیرند و سپس مصارف پولی را بدون نظر کارشناسی صحیح و عمدتا از سر ناچاری پیاده سازی میکنند و هزاران میلیارد زیان انباشته بر دوش نظام بانکی می گذارند …

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/260422/این-همه-نقدینگی-،-پس-کجاست؟