به گزارش بنکر (Banker)، به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین حجم نقدینگی در کشور در بانک‌ها تبدیل به سپرده شده است و افراد تمایل دارند تا سود ثابتی را دریافت کنند که همین امر افزایش حجم نقدینگی را در پی داشته است که این افزایش نقدینگی میتواند مانند سیل به تخریب اقتصاد بپردازد. 
در حال حاضر تلاش ها در اقتصاد متمرکز بر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی و کاهش اتکا به بودجه نفت و ایمن سازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی و تسریع روند اصلا نظام بانکی کشور می باشد. 
روز پنجشنبه قیمت طلا آب شده صعود داشت اما موفق به گذر از سطح ۱۷۶۰ نشده و پس از شکست خط ترند RSI شاهد نزول قدرتمندی در قیمت طلا بودیم. 
در پی تقویت ارز دلار شاهد کاهش قیمت در اونس جهانی طلا بودیم که این کاهش قیمت بر روی بازار طلا ایران نیز بی تاثیر نبوده و موجب ریزش طلا آب شده در بازار گردیده است. 
به نوشته سایت طلا، برای دوره های پیش رو نزول تا سطح ۱۷۳۳ در سطح ۶۱/۸ ٪ فیوناچی پیش بینی میشود و در صورت گذر از این سطح انتظار ادامه نزول تا سطح حمایت ۱۷۳۰ را خواهیم داشت. 
احتمال بازگشت صعودی از سطح ۱۷۳۳ و حرکت به سمت ۱۷۴۳ را خواهیم داشت.

  • مقاومت ۱: ۱۷۶۵
  • مقاومت ۲: ۱۷۵۲
  • مقاومت ۳: ۱۷۴۳
  • حمایت ۱: ۱۷۳۰
  • حمایت ۲: ۱۷۲۰
  • حمایت ۳: ۱۷۱۰

منبع خبر: http://banker.ir/news/260426/پیش-بینی-طلا-آبشده-ایران-امروز-۱۸-آبان