پارسیان خود را بیمه کرد

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت “بیمه پارسیان” نیمه نخست سال را با کسب سود ۶۴میلیارد تومانی به پایان رساند و با ثبت رشد ۱۷درصد در سودآوری، به استقبال نیمه دوم رفت.

این شرکت برآورد کرده در ۶ماهه دوم سال ۱۰۲۸میلیارد تومان دیگر حق بیمه صادر کند و جمع حق بیمه صادره سال را به رقم ۲۱۸۷میلیارد تومان برساند و از سوی دیگر، پیش‌بینی رقم ۱۲۴۳میلیارد تومانی برای خسارت پرداختی شده است.

“بیمه پارسیان” تا پایان مهرماه ۱۳۶۹میلیارد تومان حق بیمه صادره به ثبت رسانده و در مقابل، ۸۰۰میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

اختلاف قابل توجه بین حق بیمه صادره و خسارت پرداختی، از نکات مثبت در عملکرد “بیمه پارسیان” به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، هر سال بر فاصله مبلغ حق بیمه صادره از میزان خسارت پرداختی افزوده شده و حاشیه‌های مطلوب در برابر این شرکت بیمه قرار گرفته است.

نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که “بیمه پارسیان” پایین‌ترین نسبت خسارت را دارد.
بر اساس گزارش عملکرد ۷ماهه، رشته ثالث سهم ۳۸درصدی از حق بیمه‌های صادره دارد و بیمه درمان با ۱۹درصد در جایگاه دوم ایستاده است.

نکته جالب توجه این است که رشته تازه نفس و پرسود زندگی ۱۱درصد از پرتفوی بیمه را به خود اختصاص داده است.

نکته جالب توجه این است که “پارسیان” برآورد کرده رشته ثالث در پایان سال۹۸ حدود درصد از حق بیمه‌های صادر شده را به نام خود بزند و سهم درمان به ۲۲درصد افزایش یابد. در این میان، ظاهرا بیمه زندگی همگام با سایر رشته‌ها رشد نخواهد کرد و به حاشیه پرتفوی کشیده خواهد شد.

در تصویر ذیل، سهم هر یک از رشته‌های بیمه از حق بیمه صادره را مشاهده می‌کنید.

پارسیان خود را بیمه کرد

“پارسیان” بر اساس مبلغ حق بیمه صادره در آخرین گزارش عملکرد منتشر شده، رتبه هشتم را در بین شرکت‌های بیمه حاضر در بازار سرمایه کسب کرده است.

پارسیان خود را بیمه کرد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/199676/پارسیان-خود-را-بیمه-کرد