به گزارش بورس نیوز، پیشاپیش به همه کشور‌های ۱+۴ و کشور‌های دوست اعلام میکنیم گام چهارم تحت نظر آژانس انرژی اتمی خواهد بودگام چهارم ما مانند گام سوم قابل بازگشت است.
گامی که از فردا آغاز میکنیم در فردو خواهد بود.
هزار و ۴۴ سانتیفیوژ در داخل فردو داریم منتهی در برجام قرار ما این بود که این سانتریفیوژ‌ها در فردو بچرخند، ولی گازی به آن‌ها تزریق نخواهد شد
از فردا گازدهی در فردو آغاز خواهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/199616/رئیس-جمهور-اجرای-گام-چهارم-را-اعلام-کرد