به گزارش بورس نیوز، اگرچه ارقام Venture Capital در مقایسه با کل سرمایه‌گذاری صنعت انرژی ناچیز است، چند نکته درباره آن اهمیت دارد:

 باوجود افت قیمت نفت، فزاینده است؛
 غول‌های انرژی به آن اهتمام دارند؛
 آینده انرژی جهان را (به صورت بالقوه) می‌توانند اساساً متحول سازند؛

 

توضیح مورد سه: اگر سناریوهای اصلی آینده انرژی را ترسیم کنیم، به گزینه‌های حدی برمی‌خوریم که تابع رشد فناوری‌ها (یا سیاست‌ها) به شکلی غیرمتعارف (براساس عملکرد گذشته) هستند، ولی ممکن است در آینده به نُرم تبدیل شوند و شکل متعارف بیابند؛ مثلاً تحول در توان ذخیره‌سازی باتری‌ها یا مصرف سوخت [که در بسیاری موارد خروجی همین اکوسیستم استارتاپی هستند] و شرکت‌های انرژی با نقش‌آفرینی در آن، آینده را می‌سازند.

 پی‌نوشت: سال گذشته این ایده به ذهن رسید که خوب است شرکت‌های انرژی ایران نیز در این اکوسیستم نقش‌آفرینی کنند و در نتیجه آپادانا شکل گرفت؛ یک VC حوزه انرژی که سهامداران آن عبارتند از: انرژی دانا، گسترش انرژی پاسارگاد و سرمایه‌گذاری صنعت نفت. 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/198484/سرمایه‌گذاری-در-استارتاپ‌های-انرژی