به گزارش بنکر (Banker)، این در حالی است که ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ گفته بود که تا یک سال دیگر این موضوع اجرایی می‌شود.
ایجاد زیرساخت‌های اولیه برای امضای الکترونیک در کشور ماه هزینه اولیه‌ای دارد و پس از آن توجیه مدیران به استفاده از این پروژه یکی دیگر از چالش‌هاست.
موضوع دیگر با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران محدودیتی در استفاده از جست‌وجوگرها خواهیم داشت و موضوع امنیتی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته برخی کارشناسان، کشورهای پیشرفته ۱۵ تا ۲۰ سال پیش این طرح را اجرایی کردند، و بانک‌ها می‌توانستند زودتر این پروژه را اجرایی کنند، اما بر اساس زمان و اقتضائات مالی این کار را انجام ندادند.
گفتنی است، امضای دیجیتال پروژه‌ای است که با مصوبه هیات وزیران از سال ۱۳۸۸ مطرح شده، اما با وجود اینکه برخی بانک‌ها آن را اجرایی کرده‌اند، هنوز به صورت فراگیر مورد استفاده قرار نگرفته است، با این حال گفته می‌شود که این طرح تا سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ به عنوان زیرساخت چک‌های الکترونیک توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/258062/راه‌اندازی-چک‌های-الکترونیکی-تا-سال-۱۴۰۰