به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، بهروز خدارحمی  به ترکیب جدید سهامداران وفادار به سهم اشاره کرد و افزود: «وبصادر» در حال حاضر به نسبت یک ماه پیش، از بُعد عملکردی و ترکیب سهامداری و با توجه به ترکیب جدید سهامداران که برنامه‌ای برای عرضه‌های کلان ندارند، ساختاری مستعدتر برای رشد قیمت دارد و همه چیز برای حرکت ارزش سهام «وبصادر» در مسیر رشد مهیاست.

منبع خبر: http://banker.ir/news/257913/همه-چیز-برای-رشد-وبصادر-مهیاست