به گزارش بنکر (Banker)، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به ارزیابی شاخص های کلان اقتصادی ایران پرداخت. طبق گزارش این نهاد غیر انتفاعی سوئیسی، ایران ۸۲٫۴ میلیون نفر جمعیت و ۵۴۹۱٫۴ دلار درآمد سرانه داشته است. رشد اقتصادی ایران در طول ۱۰ سال اخیر ۱٫۳ درصد اندازه گیری شده که نسبتاً پایین ارزیابی می شود. همچنین این نهاد نرخ بیکاری در ایران را ۱۲ درصد و ضریب جینی ایران را ۰٫۴ اندازه گیری کرده است. ضریب جینی به بررسی چگونگی توزیع درآمد در یک جامعه می پردازد و هر چه مقدار آن به صفر نزدیک تر باشد، بیانگر توزیع عادلانه تر درآمد است. ۱۳ شاخص دیگر اقتصاد ایران به شرح زیر است. در گزارش یادشده، امتیاز کشورها از صفر تا ۱۰۰ بیان شده که عدد ۱۰۰بیانگر بهترین و عدد صفر بیانگر بدترین عملکرد است.
ترین های اقتصاد ایران
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص های کلان ارزیابی اقتصاد ایران، کشور ما بهترین رتبه خود را در شاخص تحقیق و توسعه کسب کرده است. با این حال، ایران در شاخص های ثبات بازار مالی، ثبات کلان اقتصادی، بنگاه های دولتی، و به خصوص موازنه و نظارت بودجه‌ای جزو ۱۰ کشور عقب مانده دنیا قرار دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/257889/جزو-۱۰-کشور-عقب-مانده-دنیا-هستیم