به گزارش بنکر (Banker)، گفتنی است مدیرعاملی بانک ملی ایران از سال ۹۳ تا ۹۵ بر عهده عبدالناصر همتی و از سال ۹۵ تاکنون نیز برعهده محمدرضا حسین زاده می‌باشد.
 جالب اینکه از زمان مدیریت عاملی همتی رئیس کل کنونی بانک مرکزی بر بانک ملی تاکنون هیچ برگه‌ای با عنوان صورت مالی از سوی بانک ملی ایران منتشر نشده است!


منبع:نود اقتصادی

منبع خبر: http://banker.ir/news/257893/بزرگترین-بانک-صورت-مالی-منتشر-نمی‌کند-