به گزارش بنکر (Banker)، بسیاری اما ثبات کنونی بازار ارز را محصول سیاست‌های مداخله‌جویانه بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند که عمر چنین آرامشی بلندمدت نخواهد بود. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند سیاست‌های بانک مرکزی از هر نوعی که باشد، وضعیت باثباتی بر بازار ارز حاکم کرده و توانسته سد مقاومتی قیمت‌های این بازار برای حرکت بر مدار صعودی را بشکند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/257860/سناریو‌های-ثبات-بازار-ارز-بررسی-شد