افزایش سرمایه «بساما» در راه است

 

به گزارش بورس نیوز، با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور توسعه شبکه نفوذ و تعدد مراکز خدمات رسانی به بیمه‌گذاران، افزایش توان پذیرش ریسک و قابلیت انجام سایر فعالیت‌های غیر بیمه‌ای از جمله افزایش توان سرمایه‌گذاری، تحصیل اموال و دارائی‌های مورد نیاز شرکت و در نتیجه ارتقای رتبه توانگری مالی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/195947/افزایش-سرمایه-بساما-در-راه-است