به گزارش بنکر (Banker)، تقریبا همه در خصوص این فلز زرد نظری دارند، اما طلا به خودی خود تنها به تعداد محدودی از کاتالیست های قیمتی واکنش نشانمیدهد. هر یک از این عوامل نیروها در میانه یک قطب تقسیم میشوند و بر روی احساسات، حجم معاملات و شدت آن تاثیر گذار هستند:

منبع خبر: http://banker.ir/news/255153/چه-چیزی-موجب-حرکت-طلا-می-شود؟