به گزارش بنکر (Banker)، به گفته فرهاد دژپسند در یک ‌سال گذشته بر ورود نقدینگی به بورس تمرکز شده است. همایون دارابی، از کارشناسان بازار سرمایه هم با بیان اینکه از چند‌ماه پیش شاهد انتقال نقدینگی از دیگر بازارها به سمت بازار سرمایه بوده‌ایم، گفت: به‌عنوان مثال در روز ۱۷ شهریور معادل ۱۰۹ میلیارد تومان و در روز ١۶شهریور ١٧۵ میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شد. او افزود: در ۴روز منتهی به ۷ شهریور هم ۶۴۰میلیاردتومان پول جدید وارد بازار شد که نشان می‌دهد بازارسرمایه بهترین شرایط را ازنظر اقبال عمومی سرمایه‌گذاران تجربه می‌کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/255158/پول‌های-جدید-در-راه-بورس