به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بورس نیوز، شرکت آذریت مزایده فروش اقلام مازاد و بلااستفاده شرکت را برگزار کرد.

طبق آیین‌نامه معاملات شرکت، ابتدا قیمت‌های پیشنهادی در پاکت‌های سربسته (الف، ب، ج) اخذ وسپس نسبت به دریافت قیمت کارشناس رسمی در پاکت سربسته دادگستری اقدام ودر نهایت کلیه پاکات در کمسیون معاملات مفتوح وبرندگان شامل بالاترین قیمت پیشنهادی وبالاتر از قیمت کارشناسی مشخص واعلام می‌شود.

گفتنی است، تاریخ برگزاری مزایده ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ است.

«ساذری» مزایده برگزار می کند

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/195935/ساذری-مزایده-برگزار-می-کند