به گزارش بورس نیوز، شرکت پالایش نفت تهران بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/195912/شتران-افزایش-سرمایه-داد