به گزارش بورس نیوز، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در دوره ۶ ماهه منتهی پایان خرداد ماه سال جاری و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده شرکت، سود خالص ۲۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی را محقق نموده است که این سود در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۲۶ درصدی را نشان می دهد. فعالیت اصلی شرکت مدیریت شرکت های تولید کننده برق می باشد که در ادامه به جزئیات این مورد خواهیم پرداخت. 

اقلام عمده صورت های مالی شرکت بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه در جدول زیر ارائه شده است:

افت سود خالص 6 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته/ کار نشه

 

همان گونه که ذکر گردید فعالیت اصلی شرکت مدیریت انرژی تابان هور سرمایه گذاری و مدیریت شرکت های تولید کننده و برق است. در جدول زیر سرمایه گذاری های اصلی این شرکت و زیرمجموعه های آن ارائه شده است:

 

افت سود خالص 6 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته/ کار نشه

سود سرمایه گذاری های محقق شده شرکت در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری شامل ۲۰۰ میلیارد ریال سود شناسایی شده از محل سود سهام دریافتی از شرکت تدبیر سازان سرآمد و همچنین مبلغ ۹۳ میلیارد ریال سود از محل سود سهام دریافتی از شرکت گهر انرژی سیرجان بوده است.
هزینه های مالی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد و به بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال رسیده است و در واقع عامل اصلی افت ۲۶ درصدی سود خالص شرکت اصلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد سنگین هزینه های مالی شرکت بوده است. هزینه های مالی شرکت مربوط به اقساط خرید شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل از سازمان خصوصی سازی بوده است.
همچنین این شرکت در این دوره مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال سود ناشی از فروش دارایی های غیرعملیاتی شناسایی نموده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/195855/افت-سود-خالص-6-ماهه-در-مقایسه-با-مدت-مشابه-سال-گذشته