به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی خراسان در مرداد ماه عملکرد مثبتی را داشته و موفق به کسب درآمد عملیاتی یک هزار و ۴۴۹ میلیارد ریالی شده است.

فروش شرکت نسبت به ماه قبل رشد بیش از ۲۰ درصدی داشته که عمدتا به دلیل رشد مقادیر فروش اوره حمایتی بوده است.

رشد بیش از ۵ درصدی نرخ اوره صادراتی «خراسان» / جمع درآمد‌های شرکت به بیش از ۵.۷۷۰ میلیارد ریال رسید

جمع درآمد‌های عملیاتی تجمیعی شرکت به بیش از ۵ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. علت اصلی این رشد، افزایش نرخ‌های فروش شرکت بوده است.

نرخ فروش اوره صادراتی شرکت با بیش از ۵ درصد رشد به بیش از ۲۵ میلیون و ۷۴۰ هزار ریال رسیده است. نرخ فروش اوره کشاورزی نیز بدون تغییر نسبت به تیر ماه در محدوده ۱۷ میلیون ریال به ازای هر تن بوده است.
در نمودار زیر تغییرات نرخ دو محصول اصلی شرکت در ۶ ماه گذشته ارائه شده است.

رشد بیش از ۵ درصدی نرخ اوره صادراتی «خراسان» / جمع درآمد‌های شرکت به بیش از ۵.۷۷۰ میلیارد ریال رسید

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/194980/رشد-بیش-از-۵-درصدی-نرخ-اوره-صادراتی-خراسان-جمع-درآمد‌های-شرکت-به-بیش-از-۵۷۷۰-میلیارد-ریال-رسید