به گزارش بنکر (Banker)، همچنین نظام بانکی در تامین مالی بخش‌های گوناگون اقتصاد نقش پررنگی داشته و همواره سهم بالایی از نظام مالی کشور را به خود اختصاص داده است، هرگونه اختلال، نبود شفافیت مالی یا نارسایی در عملکرد این نهادهای مالی می‌تواند علاوه‌بر نقض قوانین، زمینه عملکرد نامطلوب نظام مالی و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد‌ و اثر نامطلوبی بر رشد اقتصادی بگذارد‌ برهمین اساس فساد بانکی در سطح کلان می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه شود و بخش تولید را به سمت نابودی بکشاند و سرانجام کاهش رشد اقتصادی را به دنبال آورد. علاوه‌‌بر این، فساد با اثرگذاری بر ترازنامه بانک‌ها می‌تواند عامل مهمی در بروز بحران‌های مالی شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/254630/پرداخت-وام-خاص-ممنوع-