به گزارش بنکر (Banker)،  این دیدگاه خلاف تصور رایج است. بر اساس دیدگاه رایج (و به نظر نویسنده، نادرست!!!) ، بانکها پس از کسر سپرده قانونی ، سپرده های جذب شده را میتوانند وام دهی کنند و یا در سایر مصارف پولی بکار برند!!

منبع خبر: http://banker.ir/news/254631/سهم-استمهال-در-خلق-و-توازن-سپرده-