به گزارش بورس نیوز، پس از شایعاتی که در روزهای
گذشته در مورد ایران خودرو و تغییر در بدنه مدیریتی این خودروساز مطرح بود، امروز
با اعلام رسمی سخنگوی دولت، هاشم یکه زارع برکنار شد.

به گفته ربیعی به دلیل گرانفروشی های تازه ایران
خودرو که گویی با تصمیم مستقیم مدیرعامل وقت صورت گرفته است، یکه زارع از کار
برکنار و به جای وی عباس علی آبادی که سال ها مدیریت مپنا را بر عهده داشته است
جایگزین وی می شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/194802/مدیرعامل-جدید-از-میرداماد-آمد-هاشم-یکه-زارع-برکنار-شد