سکه طرح امامی 18 هزار تومان ارزان شد

به گزارش بورس نیوز، سکه
طرح جدید در معاملات امروز بازار تا این لحظه به قیمت ۴۳،۶۰۰،۰۰۰ ریال داد و ستد
شد که نسبت به روز گذشته ۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است
.

همچنین سکه طرح امامی تا
این لحظه با قیمت ۴۵،۲۱۰،۰۰۰ریال معامله شد که در مقایسه با روز گذشته ۱۸هزار
تومان کاهش قیمت داشته است
.

ضمن اینکه نیم سکه به
ارزش ۲۳،۴۸۰،۰۰۰ریال، ربع سکه به ارزش ۱۴،۹۹۰،۰۰۰ریال و سکه یک گرمی نیز به ارزش
۹،۸۹۰،۰۰۰ریال قیمت‌گذاری شد
.

سکه طرح امامی 18 هزار تومان ارزان شد

همچنین، ارزش یک مثقال
طلا ۱۸عیار در بازار تا این لحظه ۱۸،۵۵۰،۰۰۰ریال و یک گرم طلا ۱۸عیار ۴،۲۸۰،۰۰۰ریال
معامله شده است
.

سکه طرح امامی 18 هزار تومان ارزان شد

قیمت دلار بازار آزاد
امروز تا این لحظه ۱۲۷،۵۰۰ریال و هرات ۱۲۸،۲۰۰ریال نرخ‌گذاری شد. ضمن آنکه تابلوی
خروجی از میزان نرخ دلار سنا میزان خرید را با نرخ ۱۲۷،۴۹۲ریال و نرخ فروش را به قیمت
۱۲۸،۷۶۳ر۴۳۶یال تا این لحظه اعلام کرد
.

سکه طرح امامی 18 هزار تومان ارزان شد

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193505/سکه-طرح-امامی-18-هزار-تومان-ارزان-شد