به گزارش بنکر (Banker)، به نظر می‌رسد «سهم» پرداخت سود سپرده طی سال‌های اخیر نسبت به مصارف پولی در خلق سپرده افزایش یافته زیرا دارایی‌های بانکی دارای کیفیت مناسبی نبوده و از سویی رشد بسیار کمتری نسبت به سپرده‌ها داشته است و عمدتا از نوع امهال است‌. از دارایی‌های بی‌کیفیت مانند دارایی‌های موهومی جهت تراز کردن ترازنامه و توجیه پرداخت سود سپرده استفاده می‌شود‌.
تصور بر این است که بنابر داده‌های اولیه و خام، در حدود ۶۷ درصد خلق سپرده از جنس پرداخت سود سپرده است و ۳۳ درصد از نوع مصارف پولی واقعی‌. (فعلا در حد یک برآورد ساده است)امیدواریم بانک مرکزی با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ برخی بانک‌هایی که «سهم مطالبات مشکوک‌الوصول» خود را بسیار پایین درج کرده‌، اما نرخ سود سپرده بالاتری نسبت به رقبا دارند (تقریبا نسبت به تمام رقبا)‌، بیش از پیش توجه کند!

منبع خبر: http://banker.ir/news/252428/منابع-خلق-پول-در-اقتصاد-ایران